Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen die online via de website zijn geplaatst en op alle andere functionaliteiten van de webshop. Bepalingen die hier niet mee overeenstemmen zijn alleen dan geldig, als Spieren voor Spieren deze nadrukkelijk en schriftelijk (e-mail geldt ook als schriftelijke toestemming) accepteert. De klant is aansprakelijk tegenover Spieren voor Spieren voor alle schade, die als gevolg van onrechtmatig gebruik van de webshop ontstaat (daar hoort bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ook het onrechtmatig ingeven van gegevens van derden bij). Door middel van het schriftelijk of per e-mail ondertekenen of bevestigen van de bestelling verklaart de klant alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Herroepingsrecht

De wettelijke herroepingstermijn bedraagt 7 werkdagen.

Betaaltermijn en betaling

Klanten hebben de mogelijkheid om in de webshop via iDeal te betalen. Bij online betaling dient de klant bij plaatsen van de bestelling de volledige kosten zonder aftrek te voldoen.

Klanten hebben de mogelijkheid om via verzoek tot donatie te betalen. Dit is een factuur zonder BTW. Zie link voor verdere details. 

Gegevensbescherming

Door het gebruik van de webshop en de website (www.geefwatlucht.nl) en door het opgeven van bestellingen accepteert de klant de regelgeving inzake gegevensbescherming. Spieren voor Spieren zal de beschikking hebben over ingevoerde persoonsgegevens.

Rechterlijke bevoegdheid, rechtskeuze en taal van de overeenkomst

De taal van de overeenkomst is in het Nederlands. Voor de contractuele relaties en alle daaruit voortvloeiende rechten geldt Nederlands recht. Voor klanten geldt het gerechtshof in Amsterdam als bevoegde rechtbank.

Salvatorische clausule

Indien er enkele bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief of niet uitvoerbaar blijken te zijn, of na sluiting van de overeenkomst niet effectief of uitvoerbaar worden, heeft dit geen invloed op de naleving van het contract in zijn geheel. De niet effectieve of niet uitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door de effectieve of uitvoerbare regeling, die het dichtst bij de economische doelstelling in de buurt komt, die de overeenkomst sluitende partijen met de niet effectief blijkende resp. niet uitvoerbare bepaling beoogd hebben. De voorafgaande bepalingen zijn overeenkomstig geldig in het geval de algemene voorwaarden onvolledig blijken te zijn.